Wojskowe prawa Murphiego: W razie wątpliwości opróżnij magazynek.