Prawidłowo napisany tekst pojawi się tylko wtedy, gdy napiszesz go odręcznie.