Jeśli wiesz to uzupełnij litery

Znaczenie hasła / Hasło      s
 aminekizrostka=nie wiem  
 
 wspólnikiem z łazikiem  
 
 symphyandra?  
 
 Chamski dowcipniś Pa !  
 
 dzisiejszy rebus, słowo na "S"?  
 
 powielono go z koroną  
 
 Czarcia morda  
 
 rebus 12/10/2011 tylko ostatnie słowo  
 
 wyl€wne, choć milczą  
 
 rebus z dn 18.09.2014  
 
 A żółty żółtej niech­­ sobie szuka (opis ­t­ytułu utworu liter­ac­kiego)­­­­  
 
 Piąte przez dziesiąte  
 
 dzisiejszy rebus -pierwszy wyraz anagramu?  
 
 wyscig z udzizałem krystyny guzik- bieg  
 
 u dulskich anagram  
 
 drewniane lub wykładane lastrykiem- dwa wyrazy  
 
 ammi  
 
 komórka zgubna dla kości  
 
 kolejowy system nawigacji morskiej  
 
 krzy.nr 58 r.19 gra­­ na instrumencie de­t­ym o nosowym brzmi­en­iu­­­­  
 
 ........podhalanskie  
 
 w ringu skrótka nr 52 r.19  
 
 cienka linka używana w żeglarstwie [juzing]  
 
 lekcewarząco o kimś ­­niezasługującym na ­s­zacunek [chłystek ­my­dłek]­­­­  
 
 ostry gaduła  
 
 hasło koncowe krzy.5­­8 r.19 - nazwa geog­r­aficznala....­­­­­­  
 
 jolka we mgle nr 45 r.19 1 i 2 wyraz poziomy  
 
 krzyzyk z wizerunkiem chrystusa  
 
 psotka nr 30 r.19 15 i 21 poziomo  
 
 anagram nr 26 r.19