Jeśli wiesz to uzupełnij litery

Znaczenie hasła / Hasło      s
 potrawa z kaszy manny  
 
 machinacje aferzysty  
 
 obowiązki dostarczen­­ia monarsze prywatn­e­go środka transpor­tu­­­­­  
 
 joseph -brytyjski duchowny katolicki  
 
 RJ nr 10, anagram str.68  
 
 RJ nr 10, anagram ze str.31  
 
 Zwyczajowo o PIS-ie /.a.e.i.  
 
 rycerz w tygrysiej skórze  
 
 roz20 zad25 rebus  
 
 R20 z49 anagram  
 
    
 
 Roz20 zad 53 anagram  
 
 Roz 20 zad71 skrótka  
 
 jest go wiele w filmach z Fernandelem  
 
 rebus dnia 28.09.201­­4 baryłka z wodą (a­n­agram)k.z.b.­­­­­­  
 
 owady-układy 09-nazwa owada  
 
 przenoszą napęd z m­­ostu napędowego na ­k­oła samochodu­­­­­­  
 
 wyspy do przeczesywania  
 
 Holender znany melomanom  
 
 tlen z torem z przymr.oka  
 
 talie po przetasowaniu z przymr. oka  
 
 R20 zad.6 1 z 6 w 1  
 
 wyzwanie dnia 01-10-GLT  
 
 R20 zad.6 ich motto : jaka płaca taka raca  
 
 R20 zad.6 działka siatek  
 
 rebus dnia 30-09-201­­4 czy obrazek prz­e­dstawia" trzy pupy­"­­­­­  
 
 wyzwanie dnia 01-10-2014/bcr  
 
 wyzw. 01-10. DDG  
 
 wyzwanie 01-10. PTZ  
 
 bywa niebezpieczna