Jeśli wiesz to uzupełnij litery i zatwierdź

s 39u
Znaczenie hasłaHasło  autor  
  seter zawierający kwas i alkohol   12.14
  rebus dnia 2012-08-02 trzeci obrazek Pot   12.14
  rebus 20 05 czy to kogut i kalia?proszę   12.08
  stolica państwa leżą­­cego na mkontynenta­c­h europejskim i az­ja­tyckim­­­­   12.07
  wielonogie skorupiaki   12.06
  po pięć dla dawaczoodbieracza   11.59
  srebrzysta ryba azjatycka gwarowo  a 11.58
  język kojarzący się z rozpieszczonym pieskiem   11.55
  kufer 0045 palindrom   11.55
  zaczęli tam handlować Persowie   11.51
  ..... psa pawłowa,cz­­yli zespół odruchó­w­ warunkowych..ndr.­.­­­­­   11.48
  slawny dr piesc  ika 11.42
  kufer 1012 trzeci obrazek proszę   11.40
  Rebus botaniczny/2 obrazek  RP 11.38
  potrzebna do osiagania sprawnosci murowania   11.34
  R.J.nr 6 zad 66 tytu­­ł obrazu J. Malczew­s­kiego prosze­­­­­­   11.33
  Rebus dnia 2011-12-3­­0 str.95. Nie umiem­ ­odczytać 2 obrazek­. ­Na bal M..Z../Nie­?to­ nic!­­  ankor1…11.28
  rebus dnia 05.05.201­­2 str 85 czy znacze­n­ie pierwszego obra­zk­a to wynik czy li­cze­nie?­­   11.28
  antonim leżaka - bajolka z wkładką  j,w. 11.27
  rebus 2015-05-09 drugie zdjęcie  jacej 11.27
  rebus dnia 2015.05.22  ryba 11.26
  Kufer 0240 K.... pokwita?  x 11.25
  kufer 1009 pszczelarka ula kołem? proszę   11.23
  pobiera należność za media  inka..…11.22
  sławny dr. pięść   11.17
  pisane do 5   11.14
  kufer skarbów 0697 str 27-anagram  roch 11.13
  pod twoją obronę   11.13
  bajolka z wkładką 03­­-smutek przygnębien­i­e ponuractwo­­­­­­  j,w. 11.12
  aktywizują sprzedaż /w polowie jednostki wodnej   11.11
   czas= 0.0015 s