Jeśli wiesz to uzupełnij litery i zatwierdź

s 52u
Znaczenie hasłaHasło  autor  
  rebus homonimowy 201­­3-10-13 1 obrazek c­o­ to za alkohol­­­­­­   19.35
  Roz. 5,zad. 56-prosz­­ę o wyraz pionowy w­ ­4-tej kolumnie­­­­­­  ania 19.28
  proszę zadawać pytan­­ia a nie filozofowa­ć­ bo do podpowiadaj­ąc­ych dużo Wam jesz­cze­ brakuje...­­   19.27
  główny element obrony zamku średniowiecznego   19.26
  znowu jakiś niewyżyty idiota   19.19
  zagnieżdżona w umywalce 4 litery   19.17
  czarna u nagiej pani   19.11
  moment ukazania się ­­Słońca nad horyzont­e­m z perspektywy wł­aś­nie zapadającego ­zmi­erzchu­­   19.01
  rebus z dnia 2012.05.07 - Z.T.N  j,w. 18.52
  Jolki na cały rok za­­d. nr.19 nie mogę z­a­cząć,poproszę o ha­sł­o lub owyraz pozi­omy­ z ujawnioną lit­erą ­h   18.51
  deser Stefana   18.48
  rozrywka nr 5 rebuz nr 2   18.48
  aktor z 1 polubieniem na Facebooku   18.47
  rebus anagramowy dnia 2012-05-15   18.44
  machina miotająca   18.42
  Antonow,Antonow,Antonow...   18.40
  lewa brydżysty   18.37
  rebus dnia 2012-05-10/O.T.K.  yes 18.35
  rebus dnia 2012-03-10  jak 18.33
  misterna robota   18.30
  jeż zbożowy  matox 18.30
  pieniądz z serialu   18.29
  kilka serii z baterii   18.29
  mistrz swiata w skoku w dal   18.28
  z sercem ją wysyłamy do tej, którą kochamy   18.27
  Rebus dnia 2013-09-01  jak 18.23
  erotyczny instrument   18.22
  m.korowód 15-SKALDOW­­IE- zaczarowanych m­ł­odzieńczych lat­­­­­­   18.21
  tęczowy zespół muzyczny gitarzysty Deep Purple   18.18
  przeprowadza rozpoznanie 9 liter   18.14
   czas= 0.002 s