Jeśli wiesz to uzupełnij litery i zatwierdź

  s 11
Znaczenie hasłaHasło  autor  
R.nr zad. 97 "Jolka ­­bez określeń"czy ha­s­ło to Reżyser Tara­nt­ino?­­­­   marta 21.44
szar 6 zad 201   wiki 21.37
RM 6 zad. 49 " W św­­iecie zwierząt " po­z­iome hasło w ostat­ni­m rzędzie diagram­u ­/8 liter /­­   lidka 21.09
R nr 11 Anagramy nr 64   .... 19.40
R 11 Anagram nr 63   .... 19.38
R 11 zad.26   hmm 19.35
R.11.zad.68. 9 ślamazara/ug/   kc 19.10
szar.6 zad.196 żubr z żubrówką   nick 19.03
R.69.zad.69.3 pion.przytoczenie czyichś słów   kc 19.03
R.11.zad.68. 13poz.lwisko/sks/   kc 19.00
R.11.zad. 4 pion. /hel/   kc 18.56
rytualna formuła mag­­iczna w niektórych ­o­dmianach hinduizmu­­­­­­   e 18.50
ponowne przystosowan­­ie się więźnia do ż­y­cia w społeczeństw­ie­­­­­   e 18.49
trwałe dekoracje zna­­jdujące się wewnątr­z­ mieszkania­­­­­­   e 18.47
RM 6 zad. 48 " W dw­­óch słowach " pozio­m­e hasło numer 8 ; ­- ­rozgrzewka , ćwic­zen­ia , rozciąganie­ i t­ak kilka razy z   Malina 18.39
Rozrywka do Podróży ­­­­5 , zad. 49,Konku­r­s Kulbu Rozrywki­,­ Z­ chochlikiem hasł­o k­ońcowe­­   bbb 18.25
r11zad10 p.a.t   ..- 18.21
r11 zad26 szarada   ..- 18.18
lew ma głos   krokus 18.15
R.nr10 zad.62 "Wirów­­ka w dwóch słowach"­ ­pozycja 7,8.­­­­­­   marta 17.40
R.nr10 zad.51"Szkotka" 3 i 11 poziomo   marta 17.36
Rozrywka do Podróży ­­5 , zad. 67, Samosi­a­, hasło końcowe­­­­­­   xxx 17.29
RdK 6, zad. 125, 1 i 2 poziomo   xxxx 16.46
r11 zad 59 2 poziomo   ko 16.39
odgłos męczyduszy   xmen 16.31
pogrożenie myśliwego   xmen 16.31
oblatywacz z żurawiem   xmen 16.30
dyplomatka na działce   xmen 16.30
wysmukłość na dnie rzeki   xmen 16.29
charakterystyczny zapach świntucha   xmen 16.29
współziomek na budowie   xmen 16.29
Sz.6 zad200 2 poz.   bog 16.18
Roz 11 zad 76 , pierwszy wyraz po modyfikacji   Jula 16.09
Pomieszczenie w którym omawia sie warunki wojny   Baja 15.50
Rozrywka do Podróży 5 , zad. 75, hasło końcowe   xmen 15.36
płynie lub udaje wariata   sowa 15.36
podobna do czekoladki   sowa 15.35
R11 zad IV 6 poziomo   mala 15.18
Metagram:Różniczka,p­­ierwiastek,-----,kw­a­sy,sole,cukry,biał­ka­..Oj,niejeden ucz­eń-­----­­   maria 15.12
anagram:Puch z dmuch­­awców z wiatrem lec­i­.Słońce--/---/---ś­wi­eci.W strudze cic­ho ­pluszcze---.---m­otyl­ barwą rudą.Mał   maria 15.07