Jeśli wiesz to uzupełnij litery i zatwierdź

  s 24
Znaczenie hasłaHasło  autor  
zmuszanie do pracy   zmuszan… 10.04
Szar. 4 . zad. 143 Jolka   Dziadek 09.58
R 8 zad.67 kalambur   ttt 09.57
dj.5 zadanie d prosze o hasło   xyz 09.52
zbliżenie z nią grozi śmiercią   demo 09.41
Szar. 5 . zad.63 palindrom   Edek 09.36
szaradz5 zad 77 pierwszy wyraz poziomy   baster 09.35
RM nr5 , kalambur nr 83   danka 09.25
RM nr 5 , anagram nr 26   danka 09.24
wygnan y z dziewczyną    seb 09.20
przumr.5 zad.4 patron daleki od opieki   krys 09.18
przymr.5zad.4 E/TK   krys 09.17
przeciwnik umów smieciowych?    seb 09.17
golony polowicznie przymr.   misia 09.16
RM 5 , skrótka 63   danka 09.12
RM nr 5, homonim nr 48   danka 09.11
Chan lub Kennedy   danka 09.09
gadki bogatki   ewaper 09.09
Szar 5. zad 80. rebus filmowy   elk 08.52
met. z pal. str. 79 RJ 5   ania 08.49
szar 5 zad 61   endriu 08.48
ustawił się plecami do ostrza    seb 08.37
karambol bez ofiar i strat    seb 08.35
sztuka cerkiewna?    seb 08.33
ornament w instalacji centralnego ogrzewania    seb 08.32
Szar. 5 . zad. 52 . szyfrograf zoologiczny   Ala 08.31
rr 4 z myszką nr 87   b52 08.29
RdK nr 3, zad 107, pierwszy pionowy wyraz   danka 08.24
K z PO nr 5, zad. 12: sztuka cerkiewna?   Janusz 08.22
Szar 5. zad 7. anagram rysunkowy   elk 08.21
RdK nr 3, zad 143, pierwszy poziomy wyraz   danka 08.13
pasja koleżanek ouasimodo/dwa wyrazy/    seb 08.12
szar5 zad.108   bonanz 08.11
RdP 5, anagram nr 59   Ania 08.01
mag.5 nr.49   roc 07.44
tkwią w gniazdkach    seb 07.44
cena poswięcenia/ale nie przez kapłana/    seb 07.37
mag.5 kalambur nr.59   roc 07.30
mag.5 anagramy 26,49   nick 07.19
żywiona bezkalorycznie   ziuta 01.35