NOWA KSIĘGA WIECZYSTA v 0.82

Weryfikacja numerów  Nowej Księgi Wieczystej,
adres Sądu Rejonowego na podstawie numeru KW

Lista miast i kodów Sądów Wieczysto­księgowych

    
Wpisz numer Księgi Wieczystej :
Przykładowy numer wygląda tak:   KA1S/00012345/6
Uwaga: Skrypt nie weryfikuje numeru o innej postaci!  Jeżeli sprawdziłeś poprawność numeru Nowej Księgi Wieczystej to możesz sprawdzić dane działki i właścicieli w - Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych

Sprawdzanie numerów Nowej Księgi Wieczystej. Proszę mnie informować o problemach z używaniem tego skryptu. mail to me - Romek
znajdz ksiege wieczysta

Warszawa, 19 listopada 2012 r.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytania, uprzejmie informuję, że w związku z reorganizacją sądów prowadzących księgi wieczyste, związaną z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych oraz z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych, Departament Prawa Cywilnego opracował także projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniających: rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym oraz w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Z informacji Departamentu Prawa Cywilnego wynika jednocześnie, iż w uzgodnieniu z Departamentem Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, w projektowanych przepisach nie dokonano zmiany dotychczasowych kodów wydziałów sądów prowadzących księgi wieczyste. Dotyczy to również wydziałów tych sądów, które mają zostać zniesione z dniem 1 stycznia 2013 r.

Natomiast projektowana zmiana załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 162, poz. 1574, z późn. zm.) oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 162, poz. 1575, z późn. zm.) polega jedynie na zastąpieniu nazwy znoszonego sądu rejonowego, nazwą tego sądu, w którym utworzony zostanie wydział zamiejscowy ksiąg wieczystych.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Przydatne linki:
.pl Formularz do generowania numerów NKW na podstawie
zbioru starych numerów Księgi Wieczystej.
.pl Formularz do weryfikacji numeru NIP
i identyfikacji Urzędu Skarbowego

Kolorem żółtym oznaczone zostały wydziały ksiąg wieczystych, które są w pełni przemigrowane, tzn. wszystkie księgi wieczyste, które prowadzone były przez te wydziały w formie dotychczasowej, przepisane zostały do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznej i znajdują się w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW).Licznik = 177913   (1)